From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C2S1E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,

Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında üretilen kuramsal ve uygulamalı bilgilerin yayımlandığı Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi bir yaşını doldurdu ve ikinci yaşına bastı. Bu süreçte dergimize gösterdiğiniz ilgi ve katkı için teşekkür ediyorum. Tıpkı bir çocuk gibi, dergilerin de kendi kendine yürüyebilmesi için desteğe ihtiyacı var. Bu desteği fazlasıyla sunan değerli yazar, hakem ve okuyucularımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada teşekkür etmem gereken iki değerli bilim insanı daha var. Dergimizin kuruluşuna büyük emeği geçen ve kurucu editörlük görevini üstlenen değerli arkadaşlarım sayın Prof. Dr. Emin KARİP ve Yard. Doç. Dr. Hüseyin ŞİRİN'e, dergimizin bugüne gelmesinde gösterdikleri çaba ve katkılar için sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hakemli dergiler üretilen bilgilerin sergilendiği yerlerdir. Bu bilgilerin yeni bilgi üretimine ve uygulamada sorunların çözümüne katkı yapması beklenir. Üretilen bilgilerin değeri uygulama ve yeni bilgi üretimine yaptığı katkıyla belirlenir. Bu nedenle öncelikle, üretilen bilgilerin uygulamada karşılaşılan sorunları çözmesi için kullanılması gerekir. Burada eğitim politikasını oluşturan ve uygulayanlara görev düşmektedir. Eğitim alanında temel uygulayıcılar olan öğretmen ve yöneticiler kendi alanlarıyla ilgili üretilen bilgileri aramalı ve onları öğrenmenin iyileştirilmesinde kullanmalıdırlar. Üretilen bilgilere ulaşımı kolaylaştırmak için dergimiz yayımlanan tüm makaleleri online olarak herkesin kullanımına açmıştır. Aslında bilgi üretimi ve tüketimi bir döngü halindedir. Üretilen bilgiler uygulamada karşılaşılan sorunlardan gelmektedir. Üretildikten sonra da yine uygulamaya dönmesi ve karşılaşılan sorunun çözümüne katkı yapması beklenir. Burada hem bilgi üreticilerine hem de tüketicilerine sorumluluklar düşmektedir. Bilgi üreticileri araştırma sorunlarını seçerken uygulamada karşılaşılan önemli sorunlara odaklanmalıdırlar. Bilgi tüketicileri ise sorunlarıyla ilgili üretilen bilgileri kullanmak için çaba göstermelidirler. Böylelikle her iki tarafın da katkılarıyla bu bilgi üretimi ve tüketimi döngüsü devam edecek ve uygulamada gelişmeler sağlanmış olacaktır. Bu sayıda hakem değerlendirme süreci tamamlanmış altı makaleyi, yeni bilgi üretimine ve uygulamaya katkı yapmaları dileklerimizle yayımlıyoruz. Bu makalelerden biri ilköğretim matematik dersinde öğrencilerin performans görevi hazırlama sürecine ilişkin karşılaşılan sorunlarla ilgilidir. Bir diğeri sözlü tarih çalışmalarında kullanılabilecek bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Üç makale yüksek eğitimde öğretmen adaylarıyla ilgilidir. Bunlardan biri ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe karşı güdülenme düzeyleri ve bununla ilgili değişkenlerle ilgilidir. Diğeri, öğretmen adaylarının değerler hakkındaki görüşleri, üçüncüsü ise öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının demokratik tutumlarına ilişkin görüşlerini içermektedir. Bu sayıda yer alan son makale ise, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin gözünde öğretmenlerin sahip olması gereken değerlerle ilgilidir. Bu sayıda yayımladığımız bu makalelerin yeni bilgi üretimine ve uygulamaya katkılar yapmasını bekliyor, bu bilgilerin üretimine katkı yapan başta değerli yazarlar olmak üzere, hakemlerimize ve bilgiyi kullanacak okuyucularımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2016-06-01

How to Cite

Doğanay, A. (2016). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 2(1), i. https://doi.org/10.14527/C2S1E