From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C2S2E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisinin yeni bir sayısıyla daha birlikteyiz. Bu sayının yayımlanmasında emeği ve katkıları olan değerli yazar ve hakemlerimize; ayrıca titizlikle çalışan dizgi ve baskı ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sayıda hakem değerlendirme süreci tamamlanan altı makaleyi yayımlıyoruz. Bu makalelerden birisi okulöncesi eğitim, dördü ilköğretim, birisi de orta öğretim düzeyinde karşılaşılan sorunlarla ilgilidir. Ülkemiz eğitim sisteminde hem yapısal hem de eğitim programlarıyla ilgili önemli değişiklikler yapılıyor. Bu değişimlerin kaynağını, ülkemiz ve dünyada eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmaların sonucunda oluşan bilgi birikiminin oluşturduğunu umuyoruz. Yeni sistemin uygulanma sürecinin de bilimsel araştırmalarla değerlendirilerek, sisteme geri bildirim olarak sunulma gereksinimi açık. Bu nedenle dergimizin gelecek sayılarında, bu konudaki araştırma sonuçlarını merakla beklediğimi belirtmek istiyorum. Bu sayıda sizlerle paylaşmak istediğim bir konu da, bilimsel araştırmaya konu olan sorunun seçimiyle ilgili. Bilim her şeyi gelişigüzel araştırmaz. Bir olgunun bilime veri niteliği kazanabilmesi için ya inceleme konusu bir soruna ilişkin olmalı ya da bir denence veya kuramın test edilmesinde kanıt değeri taşıması gerekir. Bilim süreci sonunda üretilen bilginin bir soruna çözüm getirmesi ya da ona kaynaklık etmesi beklenir. Bu nedenle doğa ya da toplumla ilgili öncelik taşıyan sorunlar bilimin konusu olmalıdır. Ülkemizde son yıllarda bilimsel araştırma sonuçlarının sunulduğu sempozyum, kongre gibi toplantılar giderek artmaktadır. Önceleri, "Eğitim Bilimleri Sempozyumu" gibi genel alanlarda yapılırken, gittikçe özel alanlarda da bu tür bilimsel toplantıların sayısının arttığını görüyoruz. Bu tür toplantılar hem üretilen bilgilerin paylaşılması hem de aynı konuda çalışan akademisyenlerin tanışması, bilgilerini paylaşması ve sosyalleşmesi açısından oldukça önemli. Bununla birlikte bu tür toplantılarda sunulan bildirilerin yukarıda belirttiğim gibi, önemli bir eğitim sorununa odaklanması gerekir. Gözlemlediğim kadarıyla genellikle sempozyum ya da kongrelere bildiri hazırlama, "önümüzde ... ..sempozyumu var, ona bir bildiri hazırlayalım" şeklinde gerçekleşmektedir. Halbuki, araştırmacı üzerinde çalıştığı araştırmayı sonlandırdığında, "bunu nerede sunabilirim" düşüncesinden hareket etmelidir. Sempozyum için bildiri hazırlama fikri, gelişigüzel bir konunu seçilmesini ve en kısa yoldan bildiriyi hazırlamaya yönlendirmektedir araştırmacıyı. Bu da üretilen bilgilerin niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Dergimizde ikinci ciltle birlikte, özellikle tablo yerleştirme vb. konularda yaşanan sorunlar nedeniyle, iki sütunlu sayfa yapısını tek sütunlu hale getirdik. Dergimizin uluslararası saygın indekslerce taranması için girişimleri başlatıyoruz. Ocak 2013 tarihinden itibaren de Ulakbim Veri Tabanında taranması için başvurumuzu yapacağız. Bu süreçte şimdiye kadar yazar ve hakem olarak verdiğiniz desteğin devam etmesini diliyor, gelecek sayıda buluşmak üzere herkese en içten saygılarımı sunuyorum. Gelecek sayıda buluşma dileğiyle.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2012-06-01

How to Cite

Doğanay, A. (2012). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 2(2), i. https://doi.org/10.14527/C2S2E