Cleanliness and hygiene perceptions of primary school students in 6th, 7th, and 8th gradess

  • Gökhan Kahveci
  • Zülfü Demirtaş Firat University
Keywords: Cleaning, Hygiene, School, School hygiene, Primary school

Abstract

The aim of this research is to determine the perception of the students of 6th, 7th and 8th grades. The research is designed by survey model. The population of the research consists of the students that are educated in 2010-2011 education year in 6th, 7th and 8th classes of the schools that are located in the centre of Kovancılar of the city Elazığ. The research was done by the help of the population the research. The sample of the research was not taken into consideration. The cleaning and hygiene scale has been used as a measuring tool. For the analysis of the research t-Test, Mann-Whitney U test, One Way Anova analysis and Kruskal Wallis have been helpful to us. As a result of the research, the perception of the personnel hygiene and care has the highest importance, but the perception of the cleaning of the school and its environment is at the lowest point and also it is known that the students from 6th classes have higher perception on ''Cleaning and Hygiene'' than the students from 7th and 8th classes. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akın, A., Hodoğlugil, N., Koçoğlu, G., Supramaniam, D., Aydın, Y., Bacanlı, A., Barut, C., Başlar, K. ve Çağlar, P. (2000). Altındağ merkez sağlık ocağı bölgesi'ndeki beş ilköğretim okulunda okul sağlığı uygulamalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 9 (3).

Arabacı, İ. B. (2010). Ortaöğretim kurumlarında sağlık hizmetlerinin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35(158), 101-114.

Aydın, N., İrgil, E., Akış, N. ve Pala, K. (2004). Nilüfer halk sağlığı eğitim araştırma bölgesinde dört ilköğretim okulundaki öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (1), 1-6.

Babayiğit, M., Bakır, B., Tekbaş, Ö., Oğur, R., Kılıç, A. ve Hasde, M. (2010). Ankara keçiören ilçe milli eğitim müdürlüğü'ne bağlı ilköğretim okullarının çevre sağlığı standardına uygunluk durumunun değerlendirilmesi. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 8 (1), 19-29.

Başar, P. (2008). Aydın'da iki ilköğretim okulunda okul sağlığı hizmetleri ve yeni bir model geliştirilmesi (Tıpta Uzmanlık Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın.

Başıbüyük, G. ve Hubbezoğlu, İ. (2007). Sivas il merkezinde bulunan ilköğretim çağındaki çocukların ağız diş sağlığı durumu ve alışkanlıklarının belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 60-71.

Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş amos uygulamaları. Ezgi Kitabevi, İstanbul.

Bayram, T., Y. (2010). Üniversitelerde örgütsel sessizlik (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Ceylan, S. ve Turan, T. (2009). Bir ilköğretim okulunda okul sağlığı hemşireliği uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(12), 36-49.

Çağlayaner, H. ve Gönenli, H. (1998). Etkin eğitim açısından okul sağlığı. Aile Hekimliği Dergisi, 2 (1), 31- 39.

Çivi, S. ve Koruk, İ. (2003). Konya ili hasanköy sağlık ocağı bölgesindeki ilköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerinin genel sağlık düzeyi. Türk Hijyen Derneği Biyoloji Dergisi, 60(3), 87-94.

Güler, G. ve Kubilay, G. (2004). Bir ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel bakım sorunlarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26 (2), 60-65.

Güler, G. ve Kubilay, G (2005). Bir ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel bakım sorunlarının çözümlenmesinde toplum sağlığı hemşiresinin etkinliği. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9 (1), 15-23. http://www.saglik.gov.tr/TSHGM/belge/1-4440/beyaz-bayrak-projesi.html (20.04.2011). http://www.tusak.saglik.gov.tr/zehirlenmeler/Bolum1.pdf (21.04.2011).

http://www.araklidevlethastanesi.gov.tr/saglikli-bir-hayat-icin-temizlik-ve-hijyen.html (19.06.2012).

http://www.beyazegitim.k12.tr/family.asp?pageid=4 (18.06.2012).

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Marmaris, Ü. (2004). Tekirdağ il merkezindeki ilköğretim okullarında okul sağlığı hizmetlerinin durumu, gereksinimler ve geleceğe yönelik öneriler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne

Orhan, B. (2010). Trabzon il merkezindeki ilköğretim okullarının standartlara uygunluk ve çevre sağlığı durumları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon.

Resmi Gazete (1961). İlköğretim ve eğitim kanunu. Sayı: 10705, Tarih: 12.1.1961. Değişiklik: 12.10.1983. Seçginli, S., Erdoğan, S. ve Demirezen, E. (2004). Okul sağlığı tarama programı: bir pilot çalışma örneği.Sted, 13(12), 462-465.

Soysal, A. (2008). İzmir kemalpaşa ilçesindeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (5), 385-390.

Şerefli, K. (2003). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Niğde.

Şimşek, Ç. (2010). Ankara il merkezinde bazı lise öğrencilerinin kişisel hijyen davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9 (5), 433-440.

Tabak, R. S. (2002). Sağlık kültürü ve gençlik, 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Sunulan Bildiri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır. 23-28 Eylül.

Temel, F., Sevencan, F., Boztaş, G., Vaizoğlu, S. ve Güler, Ç. (2009). Ankara'da bir ilköğretim okulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ve konu uzmanlarının okul çevre algısının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara.

Turan, H. (2008). Gaziantep il merkezindeki ilköğretim okullarının standartlara uygunluk ve çevre sağlığı durumlarının değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi), Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Gaziantep.

Usta, İ. (2008). Tokat ili erbaa ilçe merkezi ilköğretim okullarındaki okul sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Published
2016-06-01
How to Cite
Kahveci, G., & Demirtaş, Z. (2016). Cleanliness and hygiene perceptions of primary school students in 6th, 7th, and 8th gradess. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 2(2), 51-61. https://doi.org/10.14527/C2S2M5