From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C2S4E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisinin yeni bir sayısıyla daha merhaba. Bu sayımızla iki yaşını doldurmuş bulunuyoruz. İki yaşına kadar dergimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı yapan, değerli yazarlarımızdan hakemlerimize, dizgi ve baskı ekibine içten teşekkürlerimi sunuyorum. İkinci yaş önemli bir kilometre taşı. Zira Ulakbim Veritabanı için temel koşullardan birini sağlamış bulunuyoruz. Kısa süre içinde Ulakbime başvurumuzu yapacağız. Bu arada dergimiz için sevindirici bir haber de Ebscho Host Veri Tabanından geldi. Dergimizin bu saygın uluslararası indexte taranması kabul edildi. Yakın gelecekte başka uluslararası indexlerde de taranmayı ümit ediyoruz. Bu sayıda bir görüş altı adet de araştırma makalesi olmak üzere, toplam yedi çalışmaya yer veriyoruz. Makaleler çeşitli konu alanlarından farklı eğitim düzeylerine güncel konuları içermektedir. Bu konular arasında, girişimci öğretim ve öğretim üyeliği, okul yaşam kalitesi, hidroelektrik santraller konusunda bilişsel algılar, üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin medya okur yazarlığı, ÖYP araştırma görevlilerinin dil eğitimi sorunu, problem çözme becerisi öğretimi ve akademik erteleme davranışını etkileyen faktörler gibi çalışmalar yer almaktadır. Tüm bu değerli çalışmaların konuyla ilgilenenlere ve mevcut bilgi birikimine önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Bu sayıda siz değerli okurlarla paylaşmak istediğim bir konu var. Bilimle uğraşan insanlar, bilimsel araştırma sürecinde bazı bilimsel tutumlara sahip olmalı ve bu süreci bilimsel etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmelidirler. Üretilen bilginin diğer insanlarla ilgili olması ve toplumu etkilemesi bu tutum ve ilkelere uymayı zorunlu kılmaktadır. Bilimsel bilgi üretme sürecinde sık karşılaşılan durumlardan birisi, araştırıcının zihninde tasarladığı yargıyı (denenceyi) doğrulamaya çalışmasıdır. Doğrulama ve yanlışlama, her ikisi de bilimsel gerçeklere ulaşmanın yollarıdır. Ancak, araştırıcı zihnindeki denenceyi doğrulamaya çalışırken ister istemez yanlı bir pozisyona düşmektedir. Örneğin, deneysel bir araştırmada araştırmanın amacını, uygulanan deneysel işlemin etkili olduğunu kanıtlamak olarak belirleyebilmektedir. Verilerin analizi sonucunda da, deneysel işlem fark yaratmadığında, yaptığı deney hakkında kuşku duymaktadır. Birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisinin bana gelerek, hocam, denencem doğrulanmadı acaba benim tezim kabul edilir mi gibi sorular sorduklarını hatırlıyorum. Bu tür bir yaklaşım bilim insanının nesnellikten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Halbuki araştırmada amaç deneysel işlemin etkili olduğunu belirlemek değil, deneysel işlemin etkili olup olmadığını test etmektir. Eğer uygulanan yöntem, ölçme ve analizde bir sorun yoksa, ortaya çıkan sonuç gerçeğin kendisidir. Yeni yılın tüm okurlarımıza barış ve mutluluk getirmesini temenni eder, dergimize esirgemediğiniz desteğin yeni yılda da devam etmesini dilerim. Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle...

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2012-12-01

How to Cite

Doğanay, A. (2012). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 2(4), i. https://doi.org/10.14527/C2S4E