From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C3S1E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,   Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi'nin (PEGEGOG) yeni bir sayısıyla daha birlikteolmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dergimiz siz değerli hakem,yazar ve okuyucuların katkısıyla iki yaşını doldurdu. Böylece Ulakbim ulusal veritabanınabaşvuru hakkını elde ettik. Bu sayımız yayımlanır yayımlanmaz Ulakbim veritabanına başvuru yapacağız. Bu arada Ebscho Host, Arastirmax yapacağız. ve ASOS Index veritabanlarında taranmaya başladığımızı belirtmek istiyorum.   Bu sayı ile birlikte dergimizde bazı değişiklikler gerçekleştirdik. Dergimize başvurusisteminde bazı sorunlar yaşanıyordu. Bu nedenle sistemi yenileyerek farklı bir web adresioluşturduk. Bu arada dergimize yeni bir kısaltma isim de oluşturduk. Pegegog isminibeğeneceğinizi ve daha kolay hatırlayacağınızı umuyorum. Derginin web sitesinde yazarlar vehakemler için başvuru videoları oluşturduk. Ayrıca yazarlar için değerlendirme ölçütleri,değerlendirme süreci ve makale kapsamı ve düzeni açısından bilgi notları koyduk. Bu not vevideolarla artık dergimize makale yükleme sürecinde sorun yaşamayacağınızı umuyorum.Sistemin yenilenmesiyle birlikte artık makale yüklemeden düzeltilmiş makalelerin tekrargönderilmesine tüm işlemlerin on line olarak yapılmasını öngörüyoruz. Başlangıçta bazısorunlar yaşama olasılığımız olsa da kısa sürede sistemin işler hale geleceğini düşünüyoruz. Sistemimizin yenilenmesinde büyük emek harcayan sevgili Serkan DİNÇER'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sistem değişikliğiyle birlikte aldığımız yeni kararlardan birisi de,hakemlik yapan değerli hocalarımızın isimlerini dergide yayımlamak. Hakemlerimizin kısıtlıve değerli zamanlarından çalarak dergimizin daha nitelikli yazılar yayımlamasına verdiklerikatkıyı bir kez daha saygıyla anarak, tüm hakemlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.   Bu sayıda hakem değerlendirme süreci tamamlanan 6 makaleyi yayımlıyoruz. MehmetASLAN ve Songül ALTINIŞIK ilköğretim okullarındaki stratejik planların taklitçi eşbiçimlilikdüzeylerinin belirlenmesi amacıyla Van ilindeki stratejik planları ayrıntılı olarak inceleyipsonuçlarını paylaşıyorlar Ragıp ÇAVUŞ, Ünsal UMDU TOPSAKAL ve Aysun ÖZTUNAKAPLAN informal öğrenme ortamlarının çevre bilinci kazandırmasındaki rolünü KocaeliBilgievleri örneğiyle betimliyorlar. Mehmet İNAN ve Fatih DERVENT beden eğitimi ve sınıföğretmeni adaylarının demokratik eğilimleri ile sınıf yönetimi anlayışları arasındaki ilişkiyiortaya koyuyorlar. Memet KARAKUŞ ve Melis YEŞİLPINAR ilköğretim altıncı sınıfmatematik dersinde uygulanan etkinliklerin ve ölçme-değerlendirme sürecini nitel biryaklaşımla inceleyip sonuçlarını paylaşıyorlar. Ceyhun OZAN ve Muhammed ÇİFTÇİ eğitimfakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları tercihleri ve öğrenmeye ilişkin algılarını farklıdeğişkenler açısından inceliyorlar. Adem ÖCAL, Hilmi DEMİRKAYA ve Ayşen ALTINOKise ilköğretim öğrencilerine yönelik sosyal duyarlılık ölçeği geliştirme çalışmasının sonuçlarınıbizimle paylaşıyorlar. Yazarlarımızın çalışmalarıyla hem kuramsal hem uygulamada eğitimbilimlerine önemli katkılar yaptığına inanıyorum.   Baharın içinde barındırdığı enerji, güzellik ve umutların tüm yazar, hakem veokuyucularımıza güç ve mutluluk getirmesini diliyor, gelecek sayıda buluşmak dileğiylesaygılarımı sunuyorum.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2013-03-01

How to Cite

Doğanay, A. (2013). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 3(1), i. https://doi.org/10.14527/C3S1E