From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C3S4E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,   Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi'nin (PEGEGOG) yeni bir sayısıyla daha sizleri buluşturmaktan son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Üretici ve tüketicilerin buluştuğu fuarlarda olduğu gibi dergimizin her sayısının yayımlanması yeni bir heyecan yaratıyor. Dergimizin bu sayısına yazar ve hakem olarak katkı sunan ve heyecanımızı paylaşan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son günlerde dergimize gönderilen makale sayısında gözle görünür bir artış söz konudur. Bu artış bir yandan dergide daha nitelikli araştırma sonuçlarının yayımlanmasına katkı yaparken diğer yandan çalışmaların basım sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin siz değerli bilimsel bilgi tüketicileriyle bir an önce buluşması amacıyla DOI ve cross referans uygulamalarına abone olduk. Böylelikle 2014 Ocak ayından itibaren hakem süreci tamamlanmış çalışmalara online olarak ulaşmanız sağlanmış olacaktır. Bu konudaki destekleri için Pegem Akademi genel müdürü sayın Servet Sarıkaya'ya sizler adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca bu konudaki değerli çabaları için dergimizin yardımcı editörü sevgili Serkan Dinçer'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çok önemli destekler ve sizlerin ilgisi dergimizi daha ileri noktalara taşımak için bizlere motivasyon kaynağı olmaktadır.   Değerli araştırmacılar, her sayıda yapmaya çalıştığım gibi, dergimize gönderilen makalelerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan bazı ortak sorunların giderilmesi yönündeki önerilerime bu sayıda da devam etmek istiyorum. Bilindiği gibi bilimin önemli özelliklerinden birisi tekrarlanabilir olmasıdır. Bir çalışma tekrarlandığında aynı sonuçlara ulaşılması beklenir. Bunun sağlanabilmesi için de, araştırmada kullanılan yöntemlerin aynı araştırmanın tekrarlanabilmesine olanak verecek şekilde açık, anlaşılır ve ayrıntılı olarak açıklanması beklenir. Araştırmada ele alınan değişkenlerin neler olduğu, bunların hangi ölçme araçlarıyla nasıl ölçüldüğü, ölçme araçlarının nasıl hazırlandığı ve geçerlik ve güvenirliğin nasıl sağlandığı, ölçme araçlarının uygulanacağı örneklem grubunun nasıl seçildiği, elde edilen verilerin nasıl analiz edildiği gibi yöntemle ilgili boyutların ayrıntılı betimlenmesinin, ulaşılan sonuçların tekrar edilebilirliği açısından önemi açıktır. Birçok araştırmada örneklemin nasıl seçildiği belirtilmeden özelliklerinin betimlendiği görülmektedir. Ayrıca, seçilen örneklemin hangi evreni temsil ettiğinin belirtilmesinin sonuçların genellenebilirliği açısından önemi yadsınamaz. Yine sık rastlanılan eksikliklerden birisi de ölçme araçlarının yeterince tanıtılmamasıdır. Ölçme araçlarının ölçülmek istenilen değişkenleri ölçmek için ne derece yeterli olduğunun kanıtının sunulması önem taşımaktadır. Bu amaçla ölçme araçlarının geliştirilme süreci ayrıntılı olarak açıklanıp, ölçme aracından örnek maddeler sunulması ve nasıl puanlandığının ve bu puanları nasıl yorumlamak gerektiğinin belirtilmesinde yarar vardır. Yöntemle ilgili diğer bir nokta ise araştırmanın soru ya da denenceleri doğrultusunda verilerin nasıl analiz edildiğinin ayrıntılı açıklanması gereğidir. Kısaca belirtmek gerekirse, araştırmanın yöntem kısmını okuyan bir kişinin çalışma sürecinde yapılan tüm işlemleri aynı şekilde uygulayabilmek için yeterli bilgiye sahip olması beklenir.   Bu sayıda hakem değerlendirme süreci tamamlanan altı çalışmayı yayımlıyoruz. Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bu çalışmaların siz değerli bilgi üretici ve tüketicilerine yararlı olması dileğiyle yeni yılınızı kutluyor, gelecek sayıda buluşmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2013-12-01

How to Cite

Doğanay, A. (2013). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 3(4), v. https://doi.org/10.14527/C3S4E