From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C4S2E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,   Yeni bir yılda Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi'nin (PEGEGOG) yeni bir sayısıyla daha herkese merhaba. Değerli yazarlarımızın titizlikle yaptıkları çalışmaları sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyuz.  Değerli yazar, hakem ve okuyuculara dergimize katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve desteklerinin gelecekte de devamını diliyorum. Bu arada dergimizin Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında (SBVT) 2012 yılından itibaren taranmaya başlandığının müjdesini vermek istiyorum. Artık daha çok uluslararası indekslerde taranma zamanı diyerek, Index Copernicus International'a da başvurumuzu yaptık. Kısa sürede bu index tarafından da taranmayı ümit ediyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve destekle yakın gelecekte Eric gibi indekslere de başvurmayı düşünüyoruz. Bu konudaki özverili çalışma ve desteklerinden dolayı dergimizin editör yardımcısı sevgili Serkan DİNÇER'e tüm ilgili paydaşlar adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.   Dergimizin her geçen gün daha iyi bir noktaya gelmesi hem biz editöryal ekibe hem de değerli yazar ve hakemlerimize sorumluluklar yüklemektedir. Bu bağlamda dergimize gönderilen çalışmaların niteliğinin artırılması amacıyla daha önceki sayılarımızda paylaştığım gibi bazı noktalara değinmek istiyorum. Sosyal bilimlerde araştırma konusu olan özelliklerin (değişkenlerin) çoğunun doğrudan ölçülmesi mümkün olmadığı için dolaylı yollarla ölçülmesi gerekmektedir. Bu da ölçme işine hatanın girmesine neden olmaktadır. Ölçme hatası ise verilerin güvenirliğini etkilemektedir. Bu nedenle araştırmada kullanılan verilerin güvenir ve geçerli olduğunun kanıtlarının sunulması son derece önemlidir.  Nicel araştırmalarda bunu istatistiksel yöntemlerle belirlemek olası iken nitel araştırmalarda daha farklı önlemler almak gerekmektedir. Bazı araştırmalarda, daha önce geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir ölçek kullanıldığında, tekrar geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmadığı görülmektedir. Ölçek geliştirildiği örnekleme benzer bir örneklemde kullanılacaksa tekrar faktör analizi gibi bir analize gerek olmamakla birlikte, ölçümün güvenirliğinin mutlaka belirlenmesinde yarar vardır. Zira güvenirlik ölçme aracının bir özelliği olmaktan çok ölçümün bir özelliğidir. Bu nedenle bilimsel bir çalışma için kullanılacak her ölçümün güvenilirliğinin kanıtını sunmak gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, ölçümün güvenirliğinin sadece istatistiksel olarak hesaplanması yanında, ölçeğin uygulanması sırasında da güvenirlik için önlemlerin alınmasının gerekliliğidir. Nitel çalışmalarda ise güvenirlik önlemi olarak araştırmacının kendi konumunu açık hale getirmesi, veri kaynağı olan kişileri açık bir biçimde tanımlaması, araştırmanın verilerinin toplandığı sosyal ortam ve süreci açıklıkla tanımlaması, verilerin analizinde kullanılan kavramsal çerçeveyi iyi tanımlaması ve veri toplama yöntemiyle ilgili ayrıntılı açıklamalar yapması önemlidir.   Bu sayıda, hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve daha önce DOI numarası verdiğimiz altı çalışmayı yayımlıyoruz. Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bu çalışmaların siz değerli bilgi üretici ve tüketicilerine yararlı olmasını diliyor, gelecek sayıda buluşmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2014-06-01

How to Cite

Doğanay, A. (2014). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 4(2), v. https://doi.org/10.14527/C4S2E