From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C4S4E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,   Sizleri bir kez daha Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi'nin (PEGEGOG) yeni bir sayısıyla daha buluşturmaktan duyduğumuz mutluluğu paylaşmak istiyorum. Siz değerli yazar, hakem ve okuyucuların katkısıyla yeni ufuklara doğru koşar adım ilerleyen dergimizin yeni sayısıyla birlikte iki müjdeli haberi paylaşmak istiyorum. Birincisi, dergimiz Avrupa'nın en büyük ve önemli dizinlerinden biri olan Index Copernicus'ta da taranmaya başladı. Index Copernicus değerlendirme kurulunca dergimizin oldukça yüksek bir puanla dizinlemeye kabul edildiği anlaşılmaktadır. İkinci olarak da, artık dergimizin bir İngilizce dil editörü var. Bu konudaki katkı ve destekleri için dergimizin yayımcısı Pegem Akademi adına Servet SARIKAYA'ya ve yardımcı editörümüz Serkan DİNÇER'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili arkadaşım Dr. Meral ŞEKER'e de aramıza hoş geldin diyorum. Artık güçlenen ekibimizle SSCI'de taranma hedefimize daha emin adımlarla ilerleyeceğimi düşünüyorum.   Bu sayıda sizlerle paylaşmak istediğim konu alan yazın taraması. Bilindiği gibi bilim birikimli bir süreçtir. Araştırma yapılan konuda birikmiş bilgi birikimini eleştirel bir yaklaşımla incelemeden yeni bir araştırmaya başlamak mümkün değildir. Bununla birlikte alan yazın taraması araştırmacıya yalnızca araştırılan konudaki bilgi birikimini görmeyi sağlamaz; kavramsal bir çerçeve oluşturmaya, ele alınan sorunu sınırlamaya, araştırmanın amacını soru ya da denece olarak belirlemeye ve alan yazındaki boşluğu görme gibi amaçlara da hizmet eder. Alan yazın taraması sorunla ilgili var olan kuramsal bilgilerin ve araştırma sonuçlarının eklektik bir yaklaşımla üst üste dizildiği bir bölüm olmaktan çok mevcut araştırma bulgularının ve kuramsal bilgilerin eleştirel bir değerlendirmesinin yapılarak, sentezlendiği bir bölümdür. Bu konuda bize ulaşan makalelerde en çok karşılaştığımız sorunlardan biri, araştırma değişkenleriyle ilgili kuramsal açıklamalara daha çok yer verilmesi ve ilgili araştırma bulgularının eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmemiş olmasıdır. Yine sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de, alan yazın taraması sonuçlarını sunarken araştırmacının kendisinin yokluğudur. Bu kısım her ne kadar sorunla ilgili başkalarının ürettiği bilgilere dayalı da olsa, merkezde araştırmacı olmalı ve kendi bakış açısıyla bulduklarını sentezlemelidir. Aksi halde alan yazın taraması bir alıntılar manzumesine dönüşmektedir. Alan yazın taramasında dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de güncellik sorunudur. Bilimsel bilgi değişerek çoğaldığından, taramada mümkün olduğunca yeni kaynaklara ulaşmak gerekmektedir. Bin dokuz yüz elli, altmışlarda üretilen bir bilgi sosyal bilimlerin dinamikliği göz önüne alındığında muhtemelen gönümüzde değişmiştir. Bu nedenle en fazla on yıllık bir zaman dilimindeki birincil kaynaklarla alan yazın taramasını sınırlı tutmakta yarar vardır.   Bu sayıda her zaman olduğu gibi, hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve daha önce doi numarası verilen altı makale yer almaktadır. Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bu çalışmaların siz değerli bilgi üretici ve tüketicilerine yararlı olmasını ve eğitim uygulamalarına katkı yapmasını diliyor, gelecek sayıda buluşmak dileğiyle en içten saygılarımı sunuyorum.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2014-12-01

How to Cite

Doğanay, A. (2014). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 4(4), v. https://doi.org/10.14527/C4S4E