From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C5S1E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,   Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi'nin (PEGEGOG) yeni bir sayısıyla daha merhaba. Bu sayımızla dergimiz beşinci yılına giriyor. Bilindiği gibi Üniversitelerarası Kurul bir dergiyi ulusal dergi statüsünde kabul etmek için beş yıllık bir deneyim istiyor. Bu nedenle beşinci yılımızı önemsiyoruz. Siz değerli yazar, hakem ve okuyucularımızın katkılarıyla gelecek yıllarda daha çok uluslararası dizinlerde taranan ve aranan bir dergi olmak istiyoruz.  Pegem Eğitim ve Öğretim (PEGEGOG) dergisine ilginizin giderek artmasından duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda dergimizin gelecek iki sayısı da dolmuş durumda. Ancak, hakem süreci tamamlanan makalelere doi numarası verdiğimiz için, kabul edilen makaleleri online olarak yayımlamaya devam ediyoruz.   Önümüzdeki aylarda eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyum yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu kongre ve sempozyumlar eğitim bilimleri alanlarındaki araştırmacılar için bir itici güç olmaktadır. Bu toplantılarda sunulan bildirilerin makaleye dönüştürülerek ulusal ve uluslararası dergilere yayım için sunulmasının ülkemizin eğitim bilimleri alanlarındaki bilgi üretimine önemli katkılar yapacağı açıktır. Bununla birlikte, kongre ve sempozyumların bir gelir kaynağı olarak düşünülmesinden kaçınılarak bilimsel kaygıların ön planda tutulmasının gereği açıktır.   Bu sayıda sizlerle paylaşmak istediğim konu araştırmanın doğurguları. Bilindiği gibi araştırma bir problem çözme, bilinmeyeni aydınlatma sürecidir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulguların araştırılan problemin çözümüne katkı yapması ve uygulamayı iyileştirmesi beklenir. Bu nedenle araştırma raporlarının sonunda bulguların ele alınan problemin çözümüne nasıl katkı yapacağının ve ulaşılan bilgilerin kuramsal olarak mevcut bilgi birikimine yapacağı katkıların belirtilmesi gerekir. Bu katkıları iki ana boyutta belirtmek yararlı olacaktır. İlki, araştırma bulgularının uygulamadaki doğurguları, ikincisi ise bu konuda araştırma yapacaklar için doğurgular. Öneriler olarak da adlandırılan doğurgular kişiseldir ancak bunların araştırmada ortaya çıkan bulgulara dayalı olma zorunluluğu vardır. Önerilerin bu araştırma yapılmadan da söylenebilecek genel öneriler olması birçok makalede karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle araştırma önerilerinin bulgularla ilişkilendirilerek sunulmasında yarar vardır. Ayrıca önerilerde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, önerilerin pratikte uygulanabilecek makul ve mantıklı olması gereğidir. Araştırma bulgularına dayalı ancak mevcut koşullarda uygulanamayacak bir önerinin çok fazla bir değeri yoktur. Araştırma bulgularının ve araştırma sürecinde karşılaşılan sorunların, bu konuda yeni araştırma yapacaklar için de doğurgularının olması beklenir. İyi bir araştırma konusunun ölçütlerinden birisi, yeni problemler doğurma kapasitesidir. Bu nedenle, araştırılan problemin doğurduğu ve araştırılmasına gereksinim duyulan yeni araştırma konularının da öneri olarak sunulmasında yarar vardır.   Bu sayıda her zaman olduğu gibi, hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve daha önce doi numarası verilen altı makale yer almaktadır.   Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bu çalışmaların siz değerli bilgi üretici ve tüketicilerine yararlı olmasını ve eğitim uygulamalarına katkı yapmasını diliyor, gelecek sayıda buluşmak dileğiyle en içten saygılarımı sunuyorum.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2015-03-01

How to Cite

Doğanay, A. (2015). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 5(1), v. https://doi.org/10.14527/C5S1E