From the Editor in Chief

DOI:

https://doi.org/10.14527/C5S2E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,   Zaman hızla akıyor ve Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi'nin (PEGEGOG) yeni bir sayısıyla daha birlikteyiz. Her sayı yeni bir heyecan, yeni bir mutluluk katıyor bize. Ayrıca, siz değerli yazar, hakem ve okuyucularımızın her geçen gün artan destek ve katkılarıyla gittikçe güçleniyoruz. Bu gücümüzü en kısa sürede Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen alan indekslerinden en az birine girerek taçlandırmak istiyoruz. Bu konuda sizlerden isteğimiz, hem kapsam ve yöntem açısından hem de şekilsel açıdan daha nitelikli çalışmalar yapmak.   Daha önceki sayımızda belirttiğim gibi, 2015 yılı eğitim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlar açısından oldukça verimli bir yıl olacağa benziyor. Bu bağlamda 16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Pegem Akademi ve Niğde Üniversitesi'nin katkıları ve işbirliğiyle 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi gerçekleştirildi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) olarak, kongreye destek veren çok sayıda ulusal eğitim dernekleri ve katılımcıların yoğun istekleriyle, bu kongrede sunulan bildirilerin yer alacağı bir özel sayı çıkarmayı kararlaştırdık. Bu özel sayı ile ilgili ayrıntılı açıklamayı siz değerli katılımcılara bir an önce ulaştırmayı planlıyoruz.   Daha önceki sayılarda yaptığım gibi bu sayıda da, dergimize gönderilen ya da kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiri ve makalelerle ilgili gözlem ve deneyimlerimi paylaşmaya devam etmek istiyorum. Bu sayıda üzerinde durmak istediğim konu araştırma modeli. Bilindiği gibi bilimin dört temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar, betimleme, açıklama, yordama ve kontroldür. Betimleme doğa ve toplumdaki değişkenleri belirleme, sınıflama ve özelliklerini ortaya koyma çabasıdır. Bu çaba her ne kadar bilimsel bir etkinlik sayılsa da olguların nedenlerinin de ortaya konulması gerekir. Bu ise bilimin açıklama işlevidir. Gözlemlediğim kadarıyla özellikle kongre ve sempozyumlarda daha çok bilimin betimleme işlevi doğrultusunda çalışmalar sunulmaktadır. Bilim aynı zamanda bir sorun çözme yoludur. Bilimsel çalışmaların karşılaşılan bir güçlüğü çözmesi ve böylelikle uygulayıcılara kolaylıklar sağlaması beklenir. Örneğin sınıflarda öğrencilerin karşılaştığı öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi betimsel bir çalışmayı gerektirmektedir. Sınıflarda öğrenme güçlüğü ile ilgili karşılaşılan sorunların betimlenmesinin sorunun çözümüne önemli bir katkısı yoktur. Eğer belirlenen bu sorunlar bir eylem araştırması yoluyla çözümlenmeye çalışılırsa, sorunların betimlenmesi önem kazanır. Bu nedenle, eğer betimsel bir çalışma planlanıyorsa daha sonra izleme araştırmalarıyla belirlenen sorunun çözümüne yönelik araştırmaların yapılmasının gereği açıktır. Böylelikle bilimin topluma daha fazla yararı olacaktır.   Bu sayıda her zaman olduğu gibi, hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve daha önce doi numarası verilen altı makale yer almaktadır. Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bu çalışmaların siz değerli bilgi üretici ve tüketicilerine yararlı olmasını ve eğitim uygulamalarına katkı yapmasını diliyor, gelecek sayıda buluşmak dileğiyle en içten saygılarımı sunuyorum.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2015-06-01

How to Cite

From the Editor in Chief. (2015). Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 5(2), v. https://doi.org/10.14527/C5S2E