From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C5S3E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,   Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi'nin (PEGEGOG) yeni bir sayısıyla sizlerle bir kez daha beraber olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Yoğun bir çalışma döneminin ardından umarım dinlenme fırsatı bulabiliyorsunuzdur. Eğitim oldukça dinamik bir süreç. Bu süreç ülkemizde daha da dinamik ve kaotik bir şekilde sürüyor. Hem ilk ve orta eğitimde hem de yüksek eğitimde temel standartları oluşturamamanın kaygısıyla sürekli bir değişim süreci içindeyiz. Eğitim sistemimizin daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için, eğitim bilimlerinin farklı alanlarında kapsamlı, kuramsal temelleri sağlam, yeni değişim ve vizyon açıcı araştırmalara ihtiyacımız olduğu açıktır.   Daha önceki sayımızda belirttiğim gibi, 2015 yılı eğitim bilimleri alanında ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlar açısından oldukça verimli bir yıl oldu. Bu kongre ve sempozyumların eğitim bilimleri alanındaki araştırma sayısının artmasına önemli katkıları olduğu açıktır. Bununla birlikte, sayısal artışın niteliksel artışla paralel gitmediği de bir gerçektir. 16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Pegem Akademi ve Niğde Üniversitesi'nin katkıları ve işbirliğiyle gerçekleştirilen 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sunulan bildirilerin yayımlanacağı bir özel sayı çıkaracağımızı daha önce belirtmiştim. Bu özel sayı için yazarlarımızın ilgisine çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 100 adet bildiri başvurusu oldu. Ancak üzülerek belirtmem gerekiyor ki, bu bildirilerin makale formatına getirilmesinde önemli sorunlar vardı. Öncelikle birçok yazarımızın bildirisini metnin başka makale ya da metinlerle birebir benzerliği nedeniyle ret etmek zorunda kalmak oldukça üzücüydü. Bize gelen tüm makaleleri ilk önce I-thenticate programıyla diğer kaynaklardan birebir alıntıları belirlemek için tarıyoruz. Bu tarama sonucunda yüksek oranda birebir alıntı olduğu belirlenen makaleleri hakem sürecine göndermeden ret ediyoruz. Bunun dışında, bir akademik makale formatına uymayan çalışmaları da hakemlerimizi boş yere yormamak adına geri çeviriyoruz.   Dergimiz özel sayısı için bize gelen ve hakemlere göndermeden ret etmek zorunda kaldığımız çalışmaların bir kısmında görülen sorunlardan birisi de veri analiziyle ilgiliydi. Veri, araştırma amaçları doğrultusunda ilgili kaynaklardan toplanan ham bilgilerdir. Bunların amaçlar doğrultusunda analiz edilmesi gerekir. Veriler sayısal ise istatistik teknikleri kullanarak nitel ise içerik analiz ya da betimsel analiz yöntemleri gibi yöntemlerle analiz etmek gerekir. Analiz verilerin bulguya dönüşmesini ve onlardan anlam çıkarılmasını sağlar. Özellikle belge analizi ve diğer nitel çalışmaların bazılarında verilerin bulgu olarak sunulduğu görülmektedir. Bazılarında ise veriler sadece betimlenerek sunulmaktadır. Özel sayı kongrede sunulan bildirinin olduğu gibi basılması anlamına gelmemektedir. Tüm bildirilerin derginin benimsediği kurallara uyarak makale formatına getirilmesi ve ondan sonra yayım için sunulması gerekmektedir.   Bu sayımızda da her zaman olduğu gibi hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve daha önce doi numarası verdiğimiz altı makaleyi siz değerli bilgi üreticisi ve tüketicilerinin hizmetine sunuyoruz. Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bu çalışmaların yararlı olmasını ve eğitim uygulamalarına ve eğitim bilimleri alanındaki kuramsal bilgi birikimine katkı yapmasını diliyor, gelecek sayıda buluşmak dileğiyle en içten saygılarımı sunuyorum.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2015-09-01

How to Cite

Doğanay, A. (2015). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 5(3), v. https://doi.org/10.14527/C5S3E