From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğanay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C5S5E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,   Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi'nin (PEGEGOG) beşinci yılı son sayısıyla sizlerle bir kez daha beraber olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Dergimiz beş yılı geride bırakarak sürekli kalitesini üst sıralara taşımaktadır. Beş yıllık zaman diliminde kırk bir adet makaleyi beş cilt, yirmi bir sayı ile okuyucularına ulaştırmıştır.   Bu sayımızda diğer sayılardan farklı olarak 16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Pegem Akademi ve Niğde Üniversitesi'nin katkıları ve işbirliğiyle gerçekleştirilen 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sunulan bildirilerin genişletilmiş halini içeren makalelere yer vermiş bulunmaktayız. Kongrede sunulan bildiri sahiplerinden 100'e yakını dergimize başvuru yapmış, 59 makale başvurusu editöryal süreçte, 19 tanesi hakem sürecinde ret edilerek yazarlara iade edilmiştir. Son olarak 17 makale dergimizde yayımlanmaya hak kazanmıştır. Ret edilen makalelerin büyük bir çoğunluğu I-thenticate programıyla tarama sonucunda yüksek oranda birebir alıntılanma sebebiyle, bir kısmı ise yöntemsel hatalar nedeniyle olmuştur.   Dergimizin Proquest veri tabanında taranmaya başlaması ve gelecek sayılarda Social Sciences Citation Index'te ve ERIC veri tabanında taranmayı hedeflemesinden dolayı oldukça titiz bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte siz değerli akademisyenlerden başvuruları istenilen adımlara uyarak yapmanızı ve dergimize hakem olmanızı rica ediyoruz.   Bu sayıda da önceki sayılarda paylaştığım araştırmanın doğurguları konusunu tekrar paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi araştırma bir problem çözme, bilinmeyeni aydınlatma sürecidir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulguların araştırılan problemin çözümüne katkı yapması ve uygulamayı iyileştirmesi beklenir. Bu nedenle araştırma raporlarının sonunda bulguların ele alınan problemin çözümüne nasıl katkı yapacağının ve ulaşılan bilgilerin kuramsal olarak mevcut bilgi birikimine yapacağı katkıların belirtilmesi gerekir. Bu katkıları iki ana boyutta belirtmek yararlı olacaktır. İlki, araştırma bulgularının uygulamadaki doğurguları, ikincisi ise bu konuda araştırma yapacaklar için doğurgular. Öneriler olarak da adlandırılan doğurgular kişiseldir ancak bunların araştırmada ortaya çıkan bulgulara dayalı olma zorunluluğu vardır. Önerilerin bu araştırma yapılmadan da söylenebilecek genel öneriler olması birçok makalede karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle araştırma önerilerinin bulgularla ilişkilendirilerek sunulmasında yarar vardır. Ayrıca önerilerde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, önerilerin pratikte uygulanabilecek makul ve mantıklı olması gereğidir. Araştırma bulgularına dayalı ancak mevcut koşullarda uygulanamayacak bir önerinin çok fazla bir değeri yoktur. Araştırma bulgularının ve araştırma sürecinde karşılaşılan sorunların, bu konuda yeni araştırma yapacaklar için de doğurgularının olması beklenir. İyi bir araştırma konusunun ölçütlerinden birisi, yeni problemler doğurma kapasitesidir. Bu nedenle, araştırılan problemin doğurduğu ve araştırılmasına gereksinim duyulan yeni araştırma konularının da öneri olarak sunulmasında yarar vardır.   Bu sayımızda da her zaman olduğu gibi hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve daha önce doi numarası verdiğimiz on yedi makaleyi siz değerli bilgi üreticisi ve tüketicilerinin hizmetine sunuyoruz. Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bu çalışmaların yararlı olmasını ve eğitim uygulamalarına ve eğitim bilimleri alanındaki kuramsal bilgi birikimine katkı yapmasını diliyor, gelecek sayıda buluşmak dileğiyle en içten saygılarımı sunuyorum.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2015-12-01

How to Cite

Doğanay, A. (2015). From the Editor in Chief. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 5(5), v. https://doi.org/10.14527/C5S5E