Meta-analysis of the relationship between mathematics anxiety and mathematics achievement

  • Süleyman Nihat Şad İnönü University
  • Ali Kış İnönü University
  • Mustafa Demir Ministry of National Education
  • Niyazi Özer İnönü University
Keywords: Mathematics achievement, Mathematics anxiety, Meta-analysis

Abstract

This meta-analysis study aims to synthesize the results of individual studies on respectively small samples investigating the correlations between Mathematics anxiety and Mathematics achievement. Meta-analysis included a total of 11 studies which investigated the association between Mathematics anxiety and Mathematics achievement on Turkish students which were published between 2005 and 2014. These studies were conducted totally on 8327 students from different educational stages. The results of the analysis for all eleven studies involved suggested negative and statistically significant correlations between mathematics anxiety and mathematics achievement. The combined effect size was calculated for all studies according to both Fixed (r=-.39) and Random (r=-.44) Effect Models. Moderator analysis based on the school level revealed that the combined effect size for the studies conducted at middle school level was significant, negative and at moderate level. In addition, the effect size for the studies conducted at high school level was significant, negative and at moderate level. Moreover, the comparison between the combined effect sizes with regard to different school levels revealed a statistically significant difference in favor of middle school level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akgül, S. (2008). How mathematics achievement of grade 7th and 8th students can be explained in terms of math anxiety and perceived social support from teacher related to genders. Unpublished master thesis, Yıldız Teknik University, İstanbul.

Ashcraft, (2002). Math Anxiety: Personal, Educational and Cognitive Consequences. Current Directions in Psychological Science, 11(5), 181- 185. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8721.00196

Ashcraft, M. H., & Moore, A. M. (2009). Mathematics anxiety and the affective drop in performance. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), 197-205. DOI: https://doi.org/10.1177/0734282908330580

Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 169- 189

Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442- 448.

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2005). Comprehensive meta-analysis version 2. Englewood, NJ: Biostat.

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. West Sussex-UK: John Wiley & Sons Ltd. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470743386

Bozkurt, S. (2012). An investigation into the relationship between test anxiety, mathematics anxiety, academic achievement and mathematics achievement of the seventh and eight grade primary school students. Unpublished master thesis, İstanbul University, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research method in education (6th edition). New York: Taylor & Francis e-Library. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203029053

Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and meta-analysis (2nd edition). New York: Russell Sage Publication.

Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem Akademi DOI: https://doi.org/10.14527/pegem.001

Dursun, Ş. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217- 230.

Dursun, Ş. & Bindak, R. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18- 21

Göçmen, G. (2004). Meta analizin genel bir değerlendirmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 186'192

Hembree, (1990).The Nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in Mathematics Education, 21(1), 33'46 DOI: https://doi.org/10.2307/749455

İlhan, M. & Öner Sünkür, M. (2012). Matematik kaygısı ile olumlu ve olumsuz mükemmelliyetçiliğin matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 178- 188.

Kaşarcı, İ. (2013). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Unpublished master thesis, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

Kılıç, A. S. (2011). The relationship between general achievements, mathematics achievements, attitudes towards mathematics, motivation, and mathematics anxiety of primary school students. Unpublished master thesis, Gazi University, Ankara.

Ma, X. (1999). A meta-Analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5), 520-540 DOI: https://doi.org/10.2307/749772

Ma, X., & Xu, J. (2004). The causal ordering of mathematics anxiety and mathematics achievement: A longitudinal panel analysis. Journal of Adolescence, 27(2), 165-179. DOI: https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2003.11.003

Miller, H., & Bichsel, J. (2004). Anxiety, working memory, gender, and math performance. Personality and Individual Differences, 37(3), 591-606. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.09.029

Nazlıçiçek, N. (2007). A modeling study to explain mathematics achievement of tenth grade students. Unpublished doctoral dissertation, Yıldız Teknik University, İstanbul.

Özsoy, S. & Özsoy, G. (2013). Eğitim araştırmalarında etki büyüklüğü raporlanması. İlköğretim Online, 12(2), 334'346

Peker, M. & Şentürk, B. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 21- 32.

Pourselami, A., Erfani, N. & Firoozfar, I. (2013). Mathematics anxiety, mathematics performance and gender differences among undergraduate students. International Journal of Scientific and Research Publication, 3(7), 1- 6

Reçber, Ş. (2011). An investigation of the relationship among the seventh grade students' mathematics self efficacy, mathematics anxiety, attitudes towards mathematics and mathematics achievement regarding gender and school type. Unpublished master thesis, METU, Ankara.

Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin matematik başarılarına etki eden faktörler. Unpublished master thesis, Beykent University, İstanbul.

Şad, S.N. (2012). Investigation of parental ınvolvement tasks as predictors of primary students' Turkish, math and science achievement. Eurasian Journal of Educational Research, 49, 173-196.

Şentürk, B. (2010). The relationship between 5th grade students? general achievement, mathematics achievement and attitudes toward mathematics and mathematics anxiety. Unpublished master thesis, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar.

Uusimaki, L. & Nason, R. (2004). Causes underlying pre- service teachers' negative beliefs and anxieties about mathematics. 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 14- 18 July 2004, Bergen, Norway

Yenilmez, K. & Özabacı, N. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132- 146.

Yıldırım, S. (2011). Öz-yeterlik, içe yönelik motivasyon, kaygı ve matematik başarısı: Türkiye, Japonya ve Finlandiya'dan bulgular. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 277- 291.

Zakaria, E., & Nordin, N. M. (2008). The effects of mathematics anxiety on matriculation students as related to motivation and achievement. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 27-30. DOI: https://doi.org/10.12973/ejmste/75303

Published
2016-06-08
How to Cite
Şad, S. N., Kış, A., Demir, M., & Özer, N. (2016). Meta-analysis of the relationship between mathematics anxiety and mathematics achievement. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 6(3), 371-392. https://doi.org/10.14527/pegegog.2016.019