Viewpoints of teachers and Syrian immigrant students about the impact of the communication model on academic success in primary schools

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.13.01.35

Keywords:

Communication, Academic Success, Immigrant Students, Schools

Abstract

 In this study, it is aimed to evaluate the positive or negative effects of the communication model applied in primary school classrooms on the academic success of Syrian immigrant students from the perspective of teachers and students. Therefore, the case study method, which is a qualitative research method, was preferred. The study group of the research is Syrian immigrant students enrolled at primary schools in the cities of Gaziantep and Hatay of Turkey and teachers working in schools where these students receive an education. The perspectives of 22 students who immigrated from Syria and 15 teachers were collected using a semi-structured interview form. The data obtained from the semi-structured interview form were analyzed with the NVivo R1 Program. As a result of the research, it was concluded that especially the academic achievements of the students were negatively affected due to the fact that they did not know the Turkish Language. It has been revealed that school stakeholders must first solve the communication problem of immigrant students by acting in cooperation. The communication skills of the teachers and the fact that they are equipped in terms of immigrant students enable them to find solutions more easily when faced with any problem in the educational institutions where they work. This will have a positive reflection on the success of both teachers and students.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aksungur, G. (2018). Türkçe öğretmenlerinin sınıf içi etkili iletişim becerileri algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.

Alağöz, S. B., & Geçğil, T. (2016). Türkiye’deki yabancı öğrenci sörunlarının tanımlanması ve çözüm önerileri. In Proceedings of the 2nd International Congress on Applied Sciences: Migration, Poverty and Employment, 23-25 September, (pp. 494-502). Konya, Turkey.

Bulduklu, Y., & Karaçor, S. (2019). Kitle iletişim kuramları. Konya: Çizgi Kitabevi.

Çelik, Y. (2018). Türkiye’de Suriyeli çocuklara yönelik uygulanan eğitim politikalarının incelenmesi: Tespitler, sorunlar ve öneriler. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi: Ankara.

Gencer, T. E. (2017). Göç ve eğitim ilişkisi üzerine bir değerlendirme: Suriyeli çocukların eğitim gereksinimi ve okullaşma süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler. Journal of International Social Research, 10(54).

Güngör, F., & Şenel, E. A. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim– öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 124-173.

Greene, J. P. (1998). A meta-analysis of the effectiveness of bilingual education. Claremont, CA: Tomas Rivera Policy Institute.

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler (35. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G., Guzder, J., ... & Pottie, K. (2011). Common mental health problems in immigrants and refugees: general approach in primary care. Cmaj, 183(12), E959-E967.

Levent, F., & Çayak, S. (2017). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 21-46.

Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. New Jersey: John Wiley & Sons.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. (3rd ed.). Thousand Oaks, California.: Sage Publications.

Pehlivan, K.B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. Elementary Education Online, 4(2).

Seymen, H., & Mehmet, T. O. K. (2015). İleri düzey yabancı uyruklu öğrencilerin zorlandıkları kültürel dil unsurlarının tespiti ve sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1188-1212.

Sür, B., & Delice, A. (2016). Reflections of mathematics communications on students’ written works: A case study of triangle. Cukurova University Faculty of Education Journal, 45(1), 71-98.

Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of mixed methods research, 1(1), 77-100.

Ulutaşdemir, N. (2007). Engelli çocuklarda iletişim ve oyunun önemi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2 (5), 36-51.

Uzun, E. M., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1).

Yeşil, S. (2009). Kültürel farklılıkların yönetimi ve alternatif bir strateji: Kültürel zeka. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, 100-131

Yılmaz, B. (2003). Toplumsal iletişim ve kütüphane. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20, (2), 11-29.

Downloads

Published

2022-11-16

How to Cite

Mersin, G., Köprülü, F., & Öznacar, B. (2022). Viewpoints of teachers and Syrian immigrant students about the impact of the communication model on academic success in primary schools . Pegem Journal of Education and Instruction, 13(1), 319–325. https://doi.org/10.47750/pegegog.13.01.35

Issue

Section

Article