Development and implementation of mathematics attitudes scale for the primary and secondary students

Authors

  • Mehmet Gulburnu Ministry of Education
  • Kenan Yildirim

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.17

Keywords:

Primary school, secondary school, mathematics attitude, attitude scale

Abstract

This study aimed to develop a scale to measure primary and secondary school students' attitudes towards mathematics. For this purpose, a Likert-type scale consisting of 27 items in which students will measure their attitudes towards mathematics was prepared and implemented. The validity and reliability were performed on the data obtained from primary and secondary school students from 328 people selected by random sampling method. Validity of the scale to determine the factor analysis in the items of the scale factor loadings 0.44-0.75 changed between the Kaiser-Meyer Olkin (KMO) value was .89, for reliability, calculated internal consistency coefficient (Cronbach's alpha) of the value of α = .88 was found. Findings related to the reliability and validity of the scale are a valid and reliable structure shows. Besides, students' mathematics attitude scale as a result of the implementation of the various variables to be examined in terms of mathematics attitude based on the findings can not be differentiated by gender, grade level showed a significant difference in terms of results has been reached.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altun, M. (1995). ‘’İlkokul 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin Problem Çözme Davranışları Üzerine bir çalışma ‘'.Yayınlanmış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçen Likert Tipi Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim dergisi, (11), 31-34

Başer, N. ve Yavuz, G. (2003). Öğretmen Adaylarının Matematik Dersine Yönelik Tutumları, http://www.matder.org.tr/bilim/oamdyt.asp?ID=11 (Ocak-2013’ te ziyaret edilmiştir)

Baykul, Y. ( 1990 ).İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların son Sınıflarına kadar Matematik ve Fen Derslerine karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı ile İlişkili olduğu Düşünülen Bazı Faktörler. Ankara, ÖSYM Yayınları.

Buyukozturk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.

C.M. Ganley & M. Vasilyeva ( 2011). Sex differences in the relation between math performance, spatial skills, and attitudes Colleen. Journal of Applied Developmental Psychology 32 (2011) 235–242

Çoban, A. (1989). ‘’Ankara, Merkez Ortaokullarındaki Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin tutumları’’Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Akt. Dikici ve İşleyen, 2003:106

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem.

Nunnally, J. O. (1978). Pyschometric Theory. New York: McGraw-Hill.

Saracoğlu, A. S., Başer, N., Yavuz, G. ve Narlı, S. (2004). Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumları, Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri İle Başarıları Arasındaki İlişki. Ege Eğitim Dergisi, 5(2), 53-64.

Stevens, J. (2002). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences (4th Edition). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Papanastasiou, C. (2000). Effects of attitudes and beliefs on mathematics achievement. Studies in Educational Evaluation, 26, 27-42.

Taşdemir, (2009). ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tıraş, Ş. (1999). Öğrenme-Öğretme Açısından Matematik Öğretmenlerinin Yeterliliği ve Etkili Olma Düzeyleri. D.E.Ü. Buca eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 11, İzmir.

Tocci, C.M. ve Engelhard, G. (1991). Achievement , Parental Support and Gender Differences in attitudes Toward Mathematics. Journal of Educational Research. 84(5),280-287.

Yenilmez, K. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2007) 51-59

Downloads

Published

2021-10-06

How to Cite

Gulburnu, M., & Yildirim, K. (2021). Development and implementation of mathematics attitudes scale for the primary and secondary students. Pegem Journal of Education and Instruction, 11(4), 177–184. https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.17

Issue

Section

Article