The literature review on changes in research trends regarding distance education before and during the COVID-19 pandemic (2017-2020)

Authors

  • Fadıl Şiraz Uluönder Special Education and Application Center, Eskişehir, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.09

Keywords:

pandemic process, distance education, changes in distance education, research trends in distance education, changes in research trends in distance education

Abstract

In the early periods of distance education when it was considered as a separate field, it was carried out with various communication tools and with scientific and technological developments, computers and internet have also been included in this field. During the pandemic process, even the education - training and evaluation processes have started to be done through distance education. The present research tries to reveal research trends including the development of distance education and the pandemic process. The research was carried out in qualitative research design with document analysis. 333 articles published in the field of distance education between 2017-2020 in the Dergipark database constitute the sample of the present research. These articles are examined in terms of form, methodology and content. Data analysis for the present research was conducted by descriptive analysis method. While the trend of quantitative research was at the forefront in the distance education researches until the pandemic process; in 2020, which covers the pandemic process, the qualitative research trend has come to the fore and the interviews were conducted from afar; there are also studies that try to reveal the problems related to distance education, and the use of online tools has increased. In addition, it has been observed that studies on distance education have started to be published in many other fields apart from the field of distance education, and also special issues of journals for distance education are being published during the pandemic process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aktürk, C. (2020). Uzaktan eğitim iş sürecinin eğitim 4.0 perspektifiyle yeniden yapılandırılması: Kilis 7 Aralık Üniversitesi örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 12(23), 322-339. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1088339

Allen, I. E. ve Seaman, J. (2011). Going the distance: Online education in the United States, 2011. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950.

Bagriacik Yilmaz, A. ve Banyard, P. (2020). Engagement in distance education settings: A trend analysis. Turkish Online Journal of Distance Education, 21(1), 101-120. doi:10.17718/tojde.690362

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 85-124. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34117/378446

Bozkurt, A., Kumtepe, E. G., Kumtepe, A. T., Aydın, I. E., Bozkaya, M. ve Aydın, C. H. (2015). Research trends in Turkish distance education: A content analysis of dissertations, 1986-2014. European Journal of Open, Distance and E-learning, 18(2), 1-21. doi:10.1515/eurodl-2015-0010

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761354

Carlson, S. ve Carnevale, D. (2001). Debating the demise of NYU online. Chronicle of Higher Education, 48(16). Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ639380

Devran, Y. ve Elitaş, T. (2017). Uzaktan eğitim: Fırsatlar ve tehditler. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 8(27), 31-40. doi:10.5824/1309‐1581.2017.2.003.x

Duman, S . (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi , Salgın Sürecinde Türkiye'de Ve Dünyada Eğitim, 95-112 . doi:10.37669/milliegitim.768887

Durak, G., Çankaya, S. ve İzmirli, S. (2020). COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 787-809. doi:10.17522/balikesirnef.743080

Durnalı, M. ve Koşar, D. (2019). Bir uzaktan eğitim merkezinin örgütsel amaçlarının analizi: Bir devlet üniversitesi örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 85-110. doi:10.31795/baunsobed.658802

Eken, Ö , Tosun, N , Tuzcu Eken, D . (2020). Covıd-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: genel bir değerlendirme . Milli Eğitim Dergisi , Salgın Sürecinde Türkiye'de Ve Dünyada Eğitim, 113-128 . doi:10.37669/milliegitim.780722

Emmerson, A. M. (2004). A history of the changes in practices of distance education in the United States from 1852–2003. New York: Dowling College.

Gökmen, Ö. F., Uysal, M., Yasar, H., Kırksekiz, A., Güvendi, G. M. ve Horzum, M. B. (2017). Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında yayınlanan uzaktan eğitim tezlerindeki yöntemsel eğilimler: Bir içerik analizi. Egitim ve Bilim, 42(189). doi:10.15390/EB.2017.6163

Gümüş, H., Kavanoz, S. ve Yılmaz, M. B. (2017). Kavram karikatürlerinin mobil öğrenme ortamında ulaştırılmasının ortaöğretimde İngilizce deyim öğrenmeye etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 815-855. doi:10.23891/efdyyu.2017.31

Günay, R. ve Aydın, H. (2015). Türkiye’de çokkültürlü eğitim ile ilgili yapılan araştırmalarda eğilim: bir içerik analizi çalışması. Eğitim ve Bilim, 40(178). doi:10.15390/EB.2015.3294

Gür Erdoğan, D . (2020). Research trends in studies on lifelong learning: A bibliometric analysis with visual mapping technique (2016-2020) . Sakarya University Journal of Education, 10 (3) , 643-666. doi:10.19126/suje.819383

İnan, H . (2020). Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitimin yeniden yapılandırılması. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de Ve Dünyada Eğitim, 831-849. doi:10.37669/milliegitim.754307

İşman, A. (2005). Uzaktan eğitim. Ankara: Öğreti Yayınları.

Karyağdı, N. G. (2020). Covid-19 salgın döneminde muhasebe ve finans grubu dersleri veren akademisyenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı sorunların incelenmesi: BEU örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (4), 1253-1275. doi:10.47994/usbad.832597

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem A Yayıncılık.

Kentnor, H. E. (2015). Distance education and the evolution of online learning in the United States. Curriculum and teaching dialogue, 17(1), 21-34. Retrieved from https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=law_facpub

Keskin, U. ve Akyildiz, M. (2017). Discussion on the applicability of the briefing method on open and distance learning: Animated and scenarian expression applications. Research Journal of Business and Management, 4(1), 71-83. doi:10.17261/Pressacademia.2017.372

Kılınc, B. K., Yazıcı, B., Gunsoy, B. ve Gunsoy, G. (2020). Perceptions and opinions of graduates about the effects of open and distance learning in Turkey. Turkish Online Journal of Distance Education, 21(1), 121-132. doi: 10.17718/tojde.690369

Koenig, A. E. ve Hill, R. B. (1967). The farther vision: Educational television today. Madison, WI: The University of Wisconsin Press

Kurt, A ve Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri; 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim, 40(178), 199-224. doi:10.15390/EB.2015.4167.

Kurt, A. ve Kurtoğlu Erden, M . (2020). Koronavirüs hastalığı 2019 sürecinde özel gereksinimli bireyler. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de Ve Dünyada Eğitim, 1105-1119. doi:10.37669/milliegitim.787606

Mphahlele, R. S. S. ve Makokotlela, M. V. (2020). Discourse on student participation in the open distance learning using open educational resources. Journal of Educational Technology and Online Learning, 3(1), 49-68. doi:10.31681/jetol.658130

Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/20635/220033

Özdoğan, A. ve Berkant, H . (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi . Milli Eğitim Dergisi , Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim , 13-43 . doi:10.37669/milliegitim.788118

Özkök, G. A. ve Bulutlu, Ö. (2020). Examination of intention to use synchronous e-classroom environments of university students in distance education programs. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(2), 895-937. doi:10.14812/cufej.755147

Öztürk, M. (2017). Uluslararası öğrenenlerin akademik gereksinimleri ve uzaktan eğitim. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 140-163. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34117/378450

Parvin, I. (2017). A conceptual framework of virtual interactive teacher training through Open and distance learning for the remote areas English teachers of Bangladesh. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(1), 157-165. doi:10.17718/tojde.285813

Polat Hopcan, E., Yahşi̇, Ö. ve Hopcan, S. (2020). Technology leadership in educational organizations: A systematic analysis. Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi, 1 (2) , 203-220. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itall/issue/56986/816840

Ramdass, K. ve Ṋemavhola, F. (2018). Quality practices: An open distance learning perspective. Turkish Online Journal of Distance Education, 19(1), 234-246. doi:10.17718/tojde.382806

Sener, J. (2012). The seven futures of American education: Improving learning and teaching in a screen captured world. North Charleston, SC: CreateSpace

Simonson, M. ve Schlosser, L. A. (2009). Distance Education 3rd Edition: Definition and glossary of terms. IAP.

Tabak, S. (2019). Türkiye'de" gerçekçi matematik eğitimi" ne ilişkin araştırma eğilimleri: Tematik içerik analizi çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2). doi:10.29299/kefad.2019.20.02.001

Thomas, D. (2018). Technology in mathematics and science distance education: Automated textual analysis of articles and proceedings papers using Leximancer. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 9, 28-35. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/epess/issue/38900/454478

Utami, S., Winarni, I., Handayani, S. K. ve Zuhairi, F. R. (2020). When and who dropouts from distance education?. Turkish Online Journal of Distance Education, 21(2), 141-152. doi:10.17718/tojde.728142

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9 b.). Ankara: Seçkin.

Yıldız, S. ve Bektaş, F . (2020). Eba tv’de yayınlanan beden eğitimi etkinliklerinin veli ve beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi , Salgın Sürecinde Türkiye'de Ve Dünyada Eğitim, 969-987 . doi:10.37669/milliegitim.773737

Zawacki-Richter, O. (2009). Research areas in distance education: A delphi study. International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(3), 1-17. doi: 10.19173/irrodl.v10i3.674

Zawacki-Richter, O., Backer, E. M. ve Vogt, S. (2009). Review of distance education research (2000 to 2008): Analysis of research areas, methods, and authorship patterns. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(6), 21-50. doi:10.19173/irrodl.v10i6.741

Zawacki-Richter, O., Alturki, U. ve Aldraiweesh, A. (2017). Review and content analysis of the international review of research in open and distance/distributed learning (2000–2015). International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18 (2), 1–26. doi:10.19173/irrodl.v18i2.2806

Zengin, M., Şengel, E. ve Özdemir, M. A. (2018). Eğitimde mobil öğrenme üzerine araştırma eğilimleri: Türkiye örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 7(1), 18-35.

Dergipark. Dergipark hakkında. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/about

Downloads

Published

2021-10-06

How to Cite

Şiraz, F. (2021). The literature review on changes in research trends regarding distance education before and during the COVID-19 pandemic (2017-2020). Pegem Journal of Education and Instruction, 11(4), 82–99. https://doi.org/10.47750/pegegog.11.04.09

Issue

Section

Article