From the Editor in Chief

Authors

  • Ahmet Doğay Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C4S3E

Abstract

Değerli bilgi üretici ve tüketicileri,   Bir kez daha herkese merhaba. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi'nin (PEGEGOG) yeni bir sayısıyla daha sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Matbaadan yeni çıkan her dergi fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusu gibi çarpıyor insanı. Her zamanki gibi dergimizin bu sayısının yayımlanmasında emeği geçen değerli yazar ve hakemlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu sayıyla sunduğumuz yeni bilgilerin siz değerli bilgi tüketicisi okurlarımıza ve eğitim uygulamalarına katkılar getirebilmesini diliyorum. Bilgi, yeni bilgilerin oluşmasına yaptığı katkı ve uygulamadaki kullanımı ile değer kazanmaktadır. Titizlikle ve bin bir emekle üretilen bilgilerin ülkemizdeki eğitim uygulamalarının niteliğine katkı yapması beklenir. Böylelikle üretilen bilgiler değer kazanır. Aksi halde sadece akademik ilerlemeler için üretilen bilgilerin topluma ve eğitime etkisi sınırlı olacaktır.   Bir araştırmanın yeni bilgi üretimine ve eğitim uygulamalarına katkı yapabilmesinin ilk koşulu araştırmanın önemli bir eğitim sorununa odaklanmasıdır. Veri toplama kolaylığı ya da zaman kısıtlılığı nedeniyle bazen göreceli olarak daha önemsiz konulara odaklanıldığı gözlemlenmektedir. Bazen de toplanan veriler analiz edilirken uygun çözümleme yöntemlerinin seçilmediği görülmektedir. Her sayıda yapmaya çalıştığım gibi bu sayıda da dergimize gönderilen makalelerin niteliğinin arttırılması amacıyla gözlemlediğim bazı noktalar üzerinde durmak istiyorum. Araştırmanın beklenen amacına ulaşabilmesi için geçerli ve güvenilirliği belirlenmiş olarak toplanan verilerin uygun çözümleme yöntemleri kullanılarak analiz edilmesi gerekmektedir. Örneğin, birbiriyle ilişkili iki ya da daha fazla bağımsız değişkenin bulunduğu bir araştırmada, grupların bağımsız değişkenler açısından ne derece farklılaştığını belirlemek için bağımsız gruplar t testi ya da varyans analizi yapmak yerine verileri manova ile analiz etmek daha uygun olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, parametrik testlerin kullanımında gerekli önkoşulların test edilme gereğidir. Bilindiği gibi parametrik istatistik tekniklerinin uygulanabilmesi bazı koşullara bağlıdır. Bu koşulların test edilerek verilerin uygunluğu analize başlamadan belirlenmelidir ve verilerin analizi kısmında bu koşulların sağlanıldığı bilgisine yer verilmelidir. Eğer parametrik testlerin koşulları sağlanamıyorsa uygun bir nonparametrik test seçilmelidir.   Analiz edilen verilerin yorumlanmasında sadece olasılık değerlerini (p) kullanmak yeterli olmamaktadır. Zira olasılık (p) değeri verilerin toplanıldığı örneklem sayısına duyarlı bir değerdir. Ortalamalar arasındaki aynı farklılık küçük örneklemlerden elde edilen verilerin analizinde istatistiksel olarak anlamlı çıkmazken daha büyük bir örneklemden elde edilen verilerin analizinde anlamlı çıkabilmektedir. Bu nedenle farklılık ya da ilişkilerin anlamlandırılmasında etki büyüklüğünün hesaplanmasında yarar vardır. Etki büyüklüğü bağımsız değişken ya da değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini belirlemek için daha uygun ve etkili bir yöntemdir. Etki büyüklüğü değerleri veri analizi programlarında kolaylıkla hesaplanabilmektedir.   Bu sayıda, hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve daha önce doi numarası verilen altı makale yer almaktadır. Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında yapılan bu çalışmaların siz değerli bilgi üretici ve tüketicilerine yararlı olmasını ve eğitim uygulamalarına katkı yapmasını diliyor, gelecek sayıda buluşmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-09-01

How to Cite

Doğay, A. (2014). From the Editor in Chief. Pegem Journal of Education and Instruction, 4(3), v. https://doi.org/10.14527/C4S3E