Evaluation of Straregic Approaches Against Drug Abuse in Education Instututions According to Stakeholders' Opinions

Authors

  • Sibel Dinçyürek Psychological Guidance and Counselling Department Eastern Mediterranean University
  • Gökmen Dağlı Educational Sciences Department University of Kyrenia
  • Zehra Altınay Societal Research and Development Center, Educational Sciences Department Near East University

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.14.04.18

Keywords:

Substance Addiction, Strategic Planning, Action Planning, Municipalities, Education

Abstract

The aim of this study is to evaluate strategic approaches in combating substance use according to the opinions of the Narcotics Director of the General Directorate of Police and his staff, psychiatrists, guidance and counseling teachers, university faculty members, and individuals who use substances. Qualitative research methods were used in the study. Snowball sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used for the study group of the research. In this context, data was collected by interviewing a total of 60 participants, including the Narcotics Director of the General Directorate of Police and his staff, psychiatrists, guidance and counseling teachers, university lecturers, and individuals who use substances. The research questions were finalized by conducting a pilot application in the formation of the research questions. After the data was collected, codes and themes were created by content analysis of the research data. According to the opinions of the stakeholders in the study, within the scope of the dimension of making non-governmental organizations more active in order to prevent the use of the substance, it is understood that training should be given to Non-Governmental Organizations in order to make non-governmental organizations more active in order to prevent the use of the substance. Participants especially stated that Non-Governmental Organizations should be invited to meetings at certain periods. It has been understood that it would be more beneficial for individuals in Non-Governmental Organizations to be trained by experts within a periodic and systematic program.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Çelik, S., Fidan, E., Evren, C., Can, Y., Danışmant, B. S., Çavaş, ġ. ve Erten, E. (2011).Beden dismorfik bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 24, 75-79. doi:10.5350/dajpn2011240110.

Dönmezer, S. (1987). Hukuk ve uyuşturucu, alışkanlık yapıcı maddeler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 43, 457–474.

Erbay, E., Oğuz, N., Yıldırım, B., & Fırat, E. (2016). Alkol ve madde bağımlılığı olan bireylerin başa çıkma tutumları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 597–609.

Gümüş, G., Kurt, M., Günay Ermurat, D., Feyatörbay, E. (2011). Lise öğrencilerinin madde bağımlılığı konusunda bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin belirlenmesi (Erzurum örneği). Ekev Akademi Dergisi, 48, 321-334.

Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri: Nicel mi; Nitel mi? Ankara: Anı Yayıncılık.

Legard, R., Keegan, J. ve Ward, K. (2003) Derinlemesine Görüşmeler. İçinde: Richie, J. ve Lewis, J., Eds., Kalitatif Araştırma Uygulaması, Sage, Londra, 139-168.

Marshall, C. ve Rossman, GB (2014) Niteliksel Araştırma Tasarımı. Adaçayı Yayınları, New York.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Nebioğlu, M., Yalnız, H., Güven, F. M. ve Geçici, Ö. (2013). Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile Ġlişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(1), 35-42. doi: 10.5455/pmb.1353349703

Ögel, K. (2001). Bağımlılığı önleme anne-babalar öğretmenler için kılavuz. İstanbul, Turkey: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Ögel, K. (2001). İnsan yaşam ve bağımlılık. İstanbul, Turkey: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Ögel, K. (2003). Türkiye’de madde bağımlılığı. İstanbul, Turkey: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Ögel, K., Taner S., & Yılmaz Çetin, C. (2003). Ergenlerde madde bozukluklarına yaklaşım kılavuzu. İstanbul, Turkey: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Özmen, F. & Kubanç, Y. (2013). Liselerde madde bağımlılığı – mevcut durum ve önerilere ilişkin okul müdürleri ve öğretmenlerin bakış açıları. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 357–382.

Özmen, F. ve Kubanç, Y. (2013). Liselerde madde bağımlılığı-mevcut durum ve önerilere ilişkin okul müdürleri ve öğretmenlerin bakış açıları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (3), 357-382.

Solmaz, A., & Okumuş, M. (2015). Yeni bir uyuşturucu madde olan bonzai haberlerinin internetten sunumu: www.milliyet.com.tr Örneği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(4), 341–356.

Taşçı, E., Atan, ġ. U., Durmaz, N., Erkuş, H., & Sevil, U. (2005). Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Kullanma Durumları. Bağımlılık Dergisi, 6, 122-128.

Taylan, H. H., & Genç, Y. (2017). Liselerde sigara, alkol ve uyuşturucu/uçucu/uyarıcı madde kullanım eğilimleri: Kocaeli örneği. Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 47, 180–199.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yontemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Zorlu, N., Türk, H., Manavgat, A. Ġ., Karadaş, B. ve Gülseren, ġ. (2011). Denetimli Serbestlik Uygulaması Kapsamında Başvuran Hastalarda Sosyodemografik, Klinik Özelliklerin ve Alkol Kullanım Bozukluğu Sıklığının Geriye Dönük Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 253-257.

Downloads

Published

2024-07-01

How to Cite

Dinçyürek, S., Dağlı, G., & Altınay, Z. (2024). Evaluation of Straregic Approaches Against Drug Abuse in Education Instututions According to Stakeholders’ Opinions. Pegem Journal of Education and Instruction, 14(4), 215–222. https://doi.org/10.47750/pegegog.14.04.18